La data de 1 septembrie, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a douăsprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova. La lucrările acestei reuniuni au participat reprezentanți ai organizațiilor societății civile, deputați și reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, conducerea Delegației UE în Republica Moldova, experți internaționali.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membră a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, a fost reprezentată la această reuniune de către Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în departamentul protecție social-economică al CNSM.

În cadrul ședinței Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, membrii acestei structuri au discutat pe marginea îndeplinirii celor 9 recomandări ale Comisiei Europene pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova.

Participanții la reuniunea de la Chișinău au subliniat importanța conjugării eforturilor tuturor actorilor interesați în vederea îndeplinirii angajamentelor ce vizează domeniul justiției și combaterea corupției, precum și avansarea implementării tuturor capitolelor Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

La final, membrii platformei au adoptat o Declarația, care va fi disponibilă în scurt timp pe pagina web www.euromonitor.md. În context, precizăm că CNSM a elaborat un set de propuneri pentru a fi incluse în această Declarație.

Astfel, sindicaliștii îndeamnă la asigurarea unei motivări adecvate a lucrătorilor prin majorarea salariului minim până la valoarea de 50% din salariul mediu pe țară, în conformitate cu prevederile Cartei Europene Sociale (revizuite) și Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană; cheamă la perfecționarea cadrului legal în domeniul parteneriatului social în vederea reglementării sistemului bipartit de dialog social la nivel național; insistă la elaborarea și/sau perfecționarea mecanismelor de apreciere a nivelului de trai al populației în concordanță cu nevoile acesteia, inclusiv în vederea aprecierii costului forței de muncă.

De asemenea, sindicaliștii reiterează necesitatea promovării prevederilor Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană în partea ce ține de acoperirea a 80% din lucrători cu contracte colective de muncă; cheamă la promovarea unor politici de ocupare a forței de muncă adecvate, în vederea creșterii motivației pentru angajare în țară și reducere a fluxului migrațional; solicităm urgentarea elaborării și promovării Programului național în domeniul securității și sănătății în muncă, fundamentat pe cadrul de drept european; cheamă la elaborarea și adoptarea unui document de politici în domeniul combaterii economiei informale, ș.a.

Amintim că Platforma Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova a fost creată în baza articolului 442 a Acordului de Asociere și este formată din reprezentanți ai societății civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic și Social European și din reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și constituie un forum pentru întâlnire și schimb de opinii referitor la subiecte ce țin de implementarea Acordului de Asociere, consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova.