Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă preocuparea în legătură cu salarizarea funcționarilor publici cu statut special din cadrul organelor responsabile de ordinea publică și securitatea statului și solicită autorităților să întreprindă mai multe măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de muncă. Despre aceasta se arată într-un demers al CNSM adresat prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, și ministrei finanțelor, Veronica Sirețeanu.

„Cu regret constatăm că, conform prevederilor art.10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022, pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2023, a salariilor angajaților structurilor de forță, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost stabilite tocmai 3 valori de referință: 1900 de lei, 2000 de lei și 2500 de lei”, comunică sindicaliștii.

Potrivit datelor Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, la moment, salariul mediu lunar al salariaților din acest domeniu, cu excepția celor angajați în cadrul Centrului Național Anticorupție și agenților constatatori care beneficiază de niște sporuri și plăți suplimentare, nu depășește cuantumul salariului mediu lunar pe țară, fapt revoltător, având în vedere și suprasolicitarea psiho-emoțională și fiziologică a acestora, urmare a volumului mare de lucru și insuficienței cadrelor necesare, drept rezultat al moratoriul instituit pe funcțiile din cadrul organelor de forță. Din acest motiv, angajații nu sunt remunerați pentru orele de muncă prestate suplimentar, astfel încălcându-se legislația muncii.

Sindicaliștii menționează că personalul în cauză, în virtutea prevederilor legilor speciale, nu este în drept să desfășoare activități suplimentare din care să realizeze venituri suplimentare pentru a-și întreține familiile, motiv pentru care tot mai mulți angajați preferă să părăsească sistemul. Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pe parcursul anului 2022, au fost angajate 1875 de persoane, dar eliberate 2568 de persoane, fapt alarmant.  

„Atragem atenția inclusiv și asupra faptului că conform Anexei nr. 6 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, salariul polițiștilor, polițiștilor de frontieră, salvatorilor, angajaților administrației penitenciare, diferă nu doar pornind de la valoarea de referință aplicată, dar și de la clasele de salarizare aplicate, ceea ce constituie o inechitate față de acești salariați și contravine principiului remunerării egale pentru muncă de valoare egală”, accentuează sindicaliștii.

„Considerăm că motivarea angajaților din acest domeniu este importantă în contextul asigurării securității statului și insistăm pe stabilirea unei valori de referință unice pentru toți salariații din grupul ocupațional „Ordine publică și securitatea statului” în mărime de 2800 de lei”, se arată în demers.

Totodată, sindicaliștii solicită examinarea posibilității anulării moratoriului pentru funcțiile din cadrul organelor de forță pentru acoperirea cu cadrele necesare și îndeplinirii depline a atribuțiilor legate de securitatea statului, precum și alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea respectării cadrului legal național privind achitarea muncii suplimentare și cumulării funcțiilor, și atrag atenția autorităților asupra necesității alocării resurselor financiare pentru remunerarea sporului de risc pentru angajații din MAI.

Foto simbol