Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit miercuri, 28 iunie, în incinta Ministerului Sănătății. Cele două chestiuni de bază abordate de către partenerii sociali s-au referit la examinarea propunerii de majorare a salariilor în unitățile bugetare de la nivel local cu 1300 de lei în proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 și examinarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 43 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că în continuare există incertitudinea că unii membri de sindicat, care activează în cadrul autorităților publice locale (APL), nu vor putea beneficia de sporul lunar în mărime de 1300 de lei. Sindicaliștii sunt alarmanți de faptul că salariații cu un nivel de retribuire mic nu vor beneficia de majorarea salariului lunar până la 4000 de lei, care reprezintă cuantumul salariului minim pe țară și este o garanție de stat minimă în domeniul salarizării.

De asemenea, sindicaliștii s-au arătat îngrijorați cu privire la informațiile conform cărora în cadrul unor APL, în legătură cu insuficiența resurselor financiare, ar putea fi suspendată plata sporului pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent în legătură cu insuficiența mijloacelor financiare pentru acordarea acestuia, fapt ce este inadmisibil și încalcă flagrant drepturile angajaților, care în afară de munca lor de bază îndeplinesc obligațiile personalului temporar absent.

În context, CNSM solicită intervenția promptă a Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării respectării prevederilor cadrului legal și implementării măsurilor prevăzute de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru toți angajații din sectorul bugetar, prin acordarea alocațiilor necesare în acest sens. Amintim că la 31 ianuarie curent, prin scrisoarea nr. 03-01/71, CNSM a solicitat intervenția Ministerului Finanțelor în vederea acordării alocațiilor necesare pentru APL.

Subiectul menționat mai sus, în privința căruia s-au expus reprezentanții sindicaliștilor din domeniul servicii publice și educație, urmează a fi examinat suplimentar la următoarea ședință a CNCNC planificată pentru mijlocul lunii iulie 2023.

De asemenea, conform informațiilor prezentate în cadrul ședinței, proiectul de lege pentru modificarea articolului 43 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova vizează liberalizarea accesului pe piața națională a muncii pentru cetățenii UE (în nota informativă la proiect se face referință la Planul de măsuri necesare a fi implementate datorită obținerii de către Republica Moldova a calității de țară candidat în membri ai UE) și pentru alte țări decât membre UE, fără a fi necesară acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

Potrivit notei informative, lista țărilor non-UE se va decide de Guvern, ținând cont de relațiile reciproce de colaborare și de prietenie, riscul migrațional redus (acorduri de readmisie încheiate), acordurile de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice și alte temeiuri, fluxurile de migrație din aceste țări, calitatea/calificarea forței de muncă etc.

În cadrul ședinței, partenerii sociali au făcut un schimb de opinii cu privire la acest subiect și și-au expus viziunea în legătură cu liberalizarea accesului pe piața națională a muncii pentru cetățenii altor state.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 28 iunie 2023 poate fi accesată aici.