Femeile din Republica Moldova în continuare sunt discriminate la angajare, au salarii mai mici în comparație cu colegii lor bărbați pentru aceeași muncă prestată, iar tinerii angajați deseori sunt remunerați modest. Constatările au fost enumerate astăzi, 20 iunie, în cadrul unei dezbateri radio organizate de către postul „Radio Moldova”, la care au participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), președinți ai centrelor sindicale național-ramurale (CSNR), specialiștii Confederației și CSNR.

În cadrul dezbaterii, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a atras atenția asupra situației tinerilor angajați din educație, dar și din alte ramuri, unde salariile sunt mici, fiind necesare mai multe măsuri de motivare a acestora.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a făcut trimitere la datele statistice ce demonstrează o diferență substanțială dintre mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă primită de femei în raport cu cea a bărbaților, iar în cadrul legal există prevederi inechitabile care contribuie la acest decalaj. De asemenea, Sergiu Sainciuc s-a referit la demersurile CNSM legate de necesitatea creșterii salariului minim pe economie.

După cum s-a menționat în cadrul dezbaterii, rata de ocupare a femeilor este mai mică decât cea a bărbaților, pozițiile atinse de femei în ierarhia organizațională sunt, în general, inferioare în raport cu cele atinse de bărbați, iar remunerarea muncii – mai mică. Salariul mediu al femeilor, chiar dacă ținem cont de diferența de ore lucrate, este cu 13-14% mai mic decât al bărbaților.

De asemenea, participanții la dezbatere au abordat chestiuni legate de problemele pe care le întimpină femeile tinere atunci când se încadrează în câmpul muncii, ce stimulente și facilități oferă autoritățile pentru integrarea tinerelor pe piața muncii și cât de eficiente sunt acestea din perspectiva sindicatelor, cât de motivante sunt salariile oferite de angajatori în diferite ramuri, și dacă sunt capabile acestea să asigure un trai decent pentru salariați, care sunt garanțiile pentru femeile care revin în câmpul muncii după ce s-au aflat în concediu de îngrijire a copilului.

Dezbaterea, moderată de jurnalista Alina Chiriac-Ivașcu, de la Compania Publică „Teleradio-Moldova”, va fi pusă pe post în timpul apropiat la „Radio Moldova”, iar ulterior va fi publicată pe pagina web a CNSM.

Precizăm că dezbaterea radio a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” (FES) Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” cu suportul financiar al Uniunii Europene și FES.

Pentru a vedea fotografii de această activitate, accesați pagina de Facebook a CNSM.