Peste 50 de femei sindicaliste din diverse localități ale Republicii Moldova și ramuri ale economiei naționale au participat în perioada 25-26 mai 2023 la Forumul Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cu genericul „Femeile sindicaliste pentru o viață mai bună”, care s-a desfășurat în or. Vadul lui Vodă.

La lucrările Forumului au participat Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, conducerea Comisiei de Femei a CNSM, Laura Olteanu, președinta Comisiei Naționale de Femei din cadrul „Cartel ALFA” din România, inclusiv un grup de colege de la „Cartel ALFA”, Mihaela Duminică Dănuța, vicepreședinta Organizației de Femei (OFEM) a Blocului Național Sindical (BNS) din România, Aurelia Pucă, vicepreședintă OFEM din cadrul BNS.

De asemenea, au participat  reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a subliniat că această activitate este o bună oportunitate pentru femeile sindicaliste de a face schimb de experiență cu colegele din România despre protecția drepturilor femeilor, inclusiv a aborda diverse practici implementate cu succes în Uniunea Europeană în domeniul muncii decente și alte subiecte de interes pentru femeile sindicaliste din ambele țări.

La rândul său, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, s-a referit la două priorități ale comisiei – protecția social-economică a femeilor sindicaliste și sănătatea acestora, promovate la toate nivelurile. Sindicalista s-a referit la activitatea Comisiei de Femei a CNSM, acțiunile planificate pentru următoarea perioadă, îndemnând participantele la forum să fie în continuare active, solidare, pentru a soluționa problemele social-economice cu care se confruntă femeile în societate.

Forumul Comisiei de Femei a CNSM a abordat un șir de subiecte și tematici de actualitate, aflate pe agenda femeilor sindicaliste, precum protecția social-economică a femeilor, accesul la servicii de sănătate de calitate, promovarea egalității de șanse, combaterea violenței pe baze de gen, colaborarea dintre partenerii sociali în domeniul promovării drepturilor și apărării intereselor femeilor din Republica Moldova.

Totodată, s-a discutat despre realizările în domeniul asigurărilor în medicină, modificările legislației în domeniul dat, particularitățile bugetului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru anul 2023, realizări în domeniul sănătății la nivel național, rolul femeilor în viața publică.

Femeile sindicaliste au participat la un training moderat de Olesea Frunze, formatoare națională, doctor conferențiar, unde au fost familiarizate cu tehnici de gestionare eficientă a conflictelor și diverse metode de soluționare a acestora.

Amintim că Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice se sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.