IMG_1069

Activitatea reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu pe parcursul anului 2022 și planificarea obiectivelor pentru anul 2023 – au fost subiectele de bază ale mesei rotunde de evaluare a activităților de negocieri și instruiri în domeniul dialogului social la nivel de teritoriu, bune practici de implementare a LEP-urilor „Parteneri competenți – dialog social viabil”, organizată de CNSM la data de 2 februarie curent.

În cuvântul său de salut, Igor Zubcu, președintele CNSM, a mulțumit pentru contribuția reprezentanților CNSM în teritoriu la promovarea și dezvoltarea parteneriatului social, prin organizarea și desfășurarea mai multor activități, întruniri și negocieri cu partenerii sociali pentru a soluționa problemele cu care se confruntă salariații la nivel teritorial, organizarea instruirilor, informarea membrilor de sindicat despre modificările operate la legislație, subliniind importanța recrutării noilor membri de sindicat, crearea noilor organizații sindicale la nivel de unitate și fortificarea celor existente.

În contextul proclamării anului 2023 drept anul organizațiilor sindicale primare, liderul sindical a îndemnat reprezentanții CNSM în teritoriu să fie în continuare activi și să se implice în implementarea campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care va fi lansată la data de 28 martie curent la Chișinău. Totodată, liderul sindical a informat despre realizările CNSM din ultima perioadă în domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat, activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mai multe organizații internaționale.

Ulterior, reprezentanții Confederației în teritoriu au fost familiarizați cu agenda CNSM pentru anii 2022-2023, care include realizări și priorități trasate în domenii precum: protecție social-economică, protecție juridică, securitate și sănătate în muncă, financiar, relații internaționale, informare și tehnologii informaționale, desfășurarea activităților de instruire organizate la Institutul Muncii.

De asemenea, în cadrul sesiunilor de discuții, reprezentanții CNSM în teritoriu au abordat cele mai stringente probleme cu care se confruntă în ceea ce privește colaborarea cu reprezentanții administrației publice locale și patronii din teritoriu, necesitatea alocării de resurse suplimentare pentru întremarea sănătății salariaților,  excluderea inechităților care încă mai există în Legea salarizării în sectorul bugetar, inclusiv și alte subiecte.

La final, sindicaliștii au participat la un training de instruire cu privire la managementul stresului personal și profesional, susținut de formatoarea Inga Platon, doctor în psihologie.

Precizăm că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele CNSM în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale Confederației, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.