IMG_5512

În cadrul ședinței de vineri, 2 decembrie, a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), partenerii sociali au examinat mai multe chestiuni. Una dintre acestea se referă la examinarea proiectului Hotărârii de Guvern privind stabilirea salariului minim pe țară.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni: cu privire la formularea, implementarea și revizuirea politicii naționale în conformitate cu prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională; cu privire la facilitarea încadrării în câmpul muncii a femeilor aflate în concediul de îngrijire a copilului; cu privire la propunerile de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 1436/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții; situația producătorilor de materiale de construcție în urma majorării tarifelor la resursele energetice.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au reiterat solicitarea de a crește salariul minim la nivel de 5000 de lei, de la 1 ianuarie 2023, și au prezentat argumentele respective, având în vedere creșterea substanțială a inflației, a prețurilor la produse și servicii energetice. Mai mult, atât Carta Socială Europeană (revizuită), cât și Directiva  Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, recent aprobată, prevăd mecanismul de stabilire a salariului minim pe țară în mărime de 50% din salariu mediu lunar brut. Propunerea dată a fost înaintată partenerilor sociali  – Guvern și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, pentru negocieri, precum și pusă în discuție în cadrul mai multor ședințe ale Comisiei, începând cu 26 august 2022.

Amintim că CMSM nu susține proiectul de hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 care prevede stabilirea pentru anul viitor a unui salariu minim de 4.000 de lei. Un aviz în acest sens a fost expediat recent în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Cancelariei de Stat.

Cu referire la necesitatea majorării salariului minim, având în vedere constrângerile bugetare actuale menționate de autorități, Dumitru Budianschi, ministrul Finanțelor, a chemat partenerii sociali la prudență, pentru a nu eroda capacitatea bugetului de stat.

De asemenea, partenerii sociali au convenit să organizeze marți, 6 decembrie, o ședință extraordinară a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru a discuta împreună cu Ministerul Finanțelor chestiuni legate de proiectele Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023, Legii privind modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023). În legătură cu aceasta, CNSM a elaborat avizele respective care vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței de astăzi, 2 decembrie, a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, poate fi accesată aici.