IMG_5181

Majorarea investițiilor alocate în domeniul formării profesionale continue, creșterea productivității muncii, aplicarea standardelor internaționale în domeniul muncii, sporirea nivelului de tehnologizare și digitalizare a întreprinderilor din agricultură și construcții – ar fi soluții care să contribuie la depășirea crizei forței de muncă din cele două ramuri strategice ale economicei naționale.

Această concluzie a fost prezentată în cadrul mesei rotunde „Reperele depășirii deficitului de forță de muncă calificată la întreprinderile din sectoarele agroindustrial și construcții din Republica Moldova”, din 25 noiembrie curent, organizată de Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” în comun cu Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții ”Sindicons”, cu susținerea partenerilor sociali din Danemarca.

Participanții mesei rotunde au fost membrii comisiilor ramurale din ambele ramuri, reprezentanți ai ministerelor de resort, patronatelor și ale comitetelor sectoriale pentru formare profesională din agricultură și construcții.

În cadrul mesei rotunde s-a menționat că în prezent se atestă o scădere a investițiilor în cele două ramuri, este în continuă creștere deficitul forței de muncă, iar instituțiile de învățământ de profil sunt subsolicitate. Totodată, se închid afaceri și crește nivelul economiei informale.

Cei prezenți la eveniment au accentuat că fortificarea domeniului de formare profesională continuă reprezintă un factor important în depășirea deficitului forței de muncă. În legătură cu aceasta, reprezentanții sindicatelor și patronatului și-au propus să-și consolideze eforturile pentru a dezvolta împreună cu autoritățile un sistem de formare profesională continuă adaptat la necesitățile pieței muncii din Republica Moldova, bazat pe experiența partenerilor sociali din Danemarca și din alte țări europene, și să desfășoare campanii de promovare a învățământului profesional.