IMG_5088

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat pe data de 25 noiembrie masa rotundă „Cu eforturi comune spre realizări eficiente”. Sindicalistele au abordat numeroase probleme de ordin social-econimic cu care se confruntă, au pus în discuție aspecte legate de garanții sociale, inegalități, ocrotirea femeii, promovarea drepturilor și intereselor femeilor la toate nivelurile.

La eveniment au participat președinți de la centrele sindicale național-ramurale, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Liuba Rotaru,  președinta Comisiei de Femei a CNSM, deputații Parlamentului Republicii Moldova Dan Perciun, președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie și Angela Munteanu-Pojoga, secretar al Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice.

În cadrul mesei rotunde femeile sindicaliste au venit cu un Apel către Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, către partenerul social – Confederația Națională a Patronatului din Moldova,  de a depune eforturi comune în vederea asigurării unui nivel de trai decent şi eradicarea tuturor inechităților şi inegalităților.

Sindicalistele au menționat că sunt îngrijorate de înrăutățirea situației social-economice, cauzată de criza energetică și războiul din țara vecină. Mai mult, principalii indicatori macroeconomici sunt în diminuare, Produsul Intern Brut în trimestrul II curent a scăzut cu 0,9% față de aceiași perioadă a anului trecut, creșterile de prețuri și tarife sunt dintre cele mai mari din ultimii 30 de ani. Criza pandemică și efectele acesteia asupra economiei au sporit pe termen lung vulnerabilitatea financiară a salariaților, în deosebi, a femeilor.

Pentru a îmbunătăți lucrurile, femeile sindicaliste au venit cu un șir de solicitări incluse în Apel în vederea: stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu, conform prevederilor Cartei Sociale Europene revizuite; indexării anuale a indemnizației pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani și majorarea acesteia de la 30% la 40% din veniturile salariale pentru opțiunile de îngrijire pănă la 2-3 ani; realizării unei expertize din partea OIM asupra inițiativei legislative nr. 399 din 30.10.2022, prin prisma standardelor internaționale în domeniul protecției maternității; majorării claselor de salarizare pentru toți angajații din sectorul bugetar pentru a nu admite decalaje enorme dintre salariile acestora pe diferite domenii de activitate.

De asemenea, sindicalistele pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă,  revizuirea Convenției de la Istambul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Proiectul integral al Apelului poate fi accesat aici.

În contextul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, marcată în întreaga lume la data de 25 noiembrie, participanții la masa rotundă s-au alăturat la campania Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor” și au pledat pentru implementarea măsurilor menite să prevină și să elimine violența împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume.

Femeile sindicaliste au participat la un atelier de lucru în cadrul căruia au discutat despre acțiunile întreprinse și proiectarea priorităților pentru anul 2023 ale Comisiei de Femei a CNSM, inclusiv implicarea sindicalistelor în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă Agenda 2030.

Comisia de Femei este o structură a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizînd protecţia drepturilor sociale şi de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale şi societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.