salariile-770x515

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) nu susține proiectul de hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 care prevede stabilirea pentru anul viitor a unui salariu minim de 4000 de lei. Un aviz în acest sens a fost expediat în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Cancelariei de Stat.

La data de 9 noiembrie 2022, prin demersul nr. 03-01/847 adresat prim-ministrei Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, CNSM și-a expus opinia vizând stabilirea unui nou cuantum al salariului minim pe țară pentru anul 2023. Astfel, în numele a circa 300 de mii de salariați, CNSM și-a exprimat dezacordul vizând propunerea Guvernului de a stabili pentru anul viitor un salariu minim de 4000 de lei și a cerut ca acesta să fie în mărime de 5000 de lei. Însă, până la momentul actual Confederația nu are un răspuns pe marginea subiectului în cauză din partea Guvernului.

În același timp, CNSM dezaprobă argumentele precum că la ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 7 noiembrie curent s-a ajuns la o poziție comună pe subiectul salariului minim.

„Atât Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, cât și CNSM, au insistat asupra stabilirii pentru anul 2023 a unui salariu minim de 5000 de lei. De asemenea, nu susținem proiectul prezentat, deoarece autorii nicicum nu au argumentat cuantumul în mărime de 4000 de lei.”, se arată în aviz.

CNSM mai adaugă că se face referire la hotărârea Guvernului nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, dar nu se ține cont de prevederile art. 12 din Legea salarizării, nr. 847/2002, care stabilește că „Salariul minim se stabilește și se reexaminează de Guvern în modul prevăzut de legislație, după consultarea partenerilor sociali, în funcție de rata medie anuală a inflației și rata de creștere a productivității muncii la nivel național.”.

În context, sindicaliștii solicită ca la stabilirea salariului minim să se țină cont, cel puțin, de prevederile cadrului legal. Este de notat că doar pentru primele 10 luni ale anului 2022 indicele prețurilor de consum a crescut cu 27,95%.

Foto simbol