DSC_7112

Urmare a Acordului de colaborare dintre Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională Sindicală (CNS) “Cartel ALFA” din România, semnat la data de 12 octombrie curent, membrii Consiliului General (CG) al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) au participat săptămâna trecută la ediția a doua a Forumului CG al FSCRE cu genericul: „Vectorul de dezvoltare – respectarea drepturilor salariaților”, care s-a desfășurat în România.

Forumul a avut drept obiectiv formarea și instruirea continuă a membrilor Consiliului General, efectuarea schimbului de bune practici între sindicaliștii de la FSCRE și reprezentanții CNS „Cartel-Alfa” din România. Forumul a fost organizat conform Planului de activitate pentru anul 2022 și obiectivele strategice pentru anii 2020 – 2025 ale FSCRE.

Totodată, în cadrul vizitei în România, Margareta Strestian, președinta FSCRE, a avut o întrevedere cu Bogdan Hossu, președintele CNS “Cartel ALFA”.  De asemenea, în calitate de invitați și experți la Forum au participat mai mulți lideri sindicali din cadrul CNS „Cartel – Alfa”.

Conform agendei Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus paneluri de lucru privind: acțiunile întreprinse de sindicate pentru atenuarea efectelor crizelor economice, energetice, epidemiologice și a fluxului de refugiați din Ucraina; dialog social autentic; măsuri de protecție socială a cetățenilor și salariaților, majorarea salariului minim; pilonul european al Drepturilor Sociale; salariul minim european și negocierile colective; parteneriatul social în sfera muncii; contractele colective de muncă și convențiile colective. Totodată, liderii de sindicat au fost informați despre procesul de negociere a Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a informat despre particularitățile funcționării sistemului  de dialog social în Republica Moldova, activitatea Comisiei naționale ramurale pentru consultări și negocieri colective, Regulamentul comisiei pentru consultări și negocieri colective și comisiei de dialog la nivel de unitate, proiectele de dezvoltare a dialogului social la nivel național și ramural implementate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

La rândul său, Fănică Brăiecu, președintele filialei „Cartel – Alfa” din Bacău,  a familiarizat liderii sindicali cu structura CNS „Cartel – Alfa”, obiectivele strategice, inițiativele și realizările acestui sindicat privind îmbunătățirea și extinderea protecției sociale a salariaților, provocările privind aprofundarea inechităților sociale și depășirea lor. Fănică Brăiecu a comunicat despre experiența României în procesul de integrare în UE și despre procesul de integrare a mișcării sindicale române în structurile sindicale europene, specificând că CNS „Cartel – Alfa”, este membră a ITUC.

Agenda Forumului a inclus și o vizită de lucru la filiala CNS „Cartel – Alfa”, cu sediul în orașul Bacău. Astfel,  liderii sindicali au avut o întrevedere cu reprezentanții acesteia, totodată au urmărit desfășurarea acțiunii de protest inițiată de sindicaliști cu genericul: „Caravana Anti-Sărăciei”, desfășurată la nivelul întregii țări urmărind stoparea creșterii prețurilor, majorarea salariilor și pensiilor, deblocarea negocierii colective și aplicarea integral și fără discriminare a Legii 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) a României.

Sindicaliștii din România s-au arătat deschiși să efectueze schimb de experiență cu liderii sindicali din cadrul FSCRE, prin dezvoltarea programelor de cooperare în domeniul educațional, schimb de experiență în domeniul legislației muncii, fortificarea capacităților instituționale ale partenerilor social.

Participanții Forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate. Pe lângă faptul că, contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, este un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiența acumulată. La finele activității, participanților la Forum le-au fost înmânate Certificate de participare.