Seminar Cahul 3

Peste 100 de lideri și activiști sindicali din raionul Cahul, sindicaliști din educație, agricultură, administrație publică, învățământ, sănătate, servicii publice, silvicultură, energie, telecomunicații, comerț, ordine publică, gospodărie comunală, au participat marți, 18 octombrie, la un seminar de instruire organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Scopul acestei activități a fost de a contribui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare a salariaților, inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii și a priorităților Confederației, fiind abordate subiecte legate de protecția social-economică.

La seminar au fost prezenți Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, Sergiu Morari, consilier principal al Confederației, Polina Fisticanu, șefa departamentului protecție social-economică a CNSM, Maria Cotorobai, reprezentanta CNSM în raionul Cahul. În calitate de parteneri sociali fiind prezenți Nicolae Dunas președintele raionului Cahul și Elena Daud, vicepreședinta raionului.

Sindicaliștii au fost familiarizați cu modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022, inclusiv modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice, cu obiectivele CNSM, trasate la Congresul IV, rezultatele consultărilor și negocierilor cu partenerii sociali, propunerile și cerințele înaintate de sindicate în domeniul social-economic, realizările CNSM din ultima perioadă, aplicația mobilă „Drepturile salariaților!”, recent lansată de CNSM.

În cadrul activității, sindicaliștii au avut posibilitatea să abordeze diverse probleme cu care se confruntă în teritoriu și să obțină de la specialiștii Confederației recomandări care ar contribui la soluționarea acestora. Participanții au abordat mai multe probleme cu care se confruntă la nivel teritorial: necesitatea majorării salariilor pentru a asigura un trai decent, o mai bună gestionare a mecanismelor de stabilire a prețurilor la produse și servicii, înlăturarea inechităților care încă mai există în Legea salarizării, combaterea economiei informale, susținerea tinerilor specialiști pentru a minimiza efectele migrației, neadmiterea diminuării drepturilor salariaților stabilite în Codul muncii.

Maria Cotorobai, reprezentanta CNSM în raionul Cahul, a menționat că activitatea respectivă a fost foarte utilă pentru activiștii sindicali, iar cunoștințele acumulate vor contribui la o mai bună înțelegere a modificărilor ce țin de legislația muncii. Sindicalista a mai precizat că în prezent sunt desfășurate negocieri cu partenerii sociali din raion în vederea semnării unei noi Convenții Colective (nivel teritorial).

Participanții au apreciat importanța subiectelor abordate, buna organizare și și-au manifestat interesul de a participa la astfel de activități și pe viitor.

Seminarul dat face parte din activitatea organizată de CNSM cu suportul Fundației  „Fridrich Ebert Stiftung” în cadrul proiectului „Parteneriat viabil, parteneri competenți la nivel teritorial”. Activități similare au fost organizate în raionale Rezina, Briceni și Edineț.