image4

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a participat astăzi, 19 octombrie, la lucrările unei mese rotundă organizate în or. Strășeni unde împreună cu conducerea Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS” au avut o întrevedere cu colectivul de muncă de la întreprinderea URECOOP din localitate, organizație sindicală teritorială membră a Federației „SindLUCAS”.

La activitate au participat peste 20 de sindicaliști care au abordat probleme legate de cele mai recente modificări operate la Codul muncii și legislația muncii, aspecte cu privire la protecția social-economică a salariaților, particularitățile sistemului de asigurări sociale, salarizare, indemnizații, plata și recalcularea pensiilor, măsurile de protecție a salariaților care s-au infectat cu COVID-19, îmbunătățirea condițiilor de muncă în sfera cooperației de consum.

Președintele Confederației a informat despre realizările și prioritățile CNSM, situația la capitolul consultări și negocieri colective, activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, cerințele înaintate de sindicate.

„La Congresul IV al CNSM am declarat că împreună, în echipă, trebuie să fortificăm legătura cu organizațiile sindicale primare, deoarece într-o mișcare sindicală organizația primară este structura de bază, pe ea se menține tot edificiul sindical. Doar fiind alături de organizația sindicală primară putem să consolidăm mișcarea sindicală”, a accentuat liderul sindical.

Igor Zubcu, președintele CNSM, s-a referit și la situația în domeniul salarizării și acțiunile întreprinse de sindicate în această direcție. „Republica Moldova continuă să fie o țară cu un nivel jos al calității vieții. Pe noi ne îngrijorează nivelul de salarizare care este în continuare cel mai scăzut în regiune. În urma dialogului, am ajuns să avem un salariu minim de 3500 de lei. Totodată, CNSM a propus stabilirea începând cu 1 ianuarie 2023 a salariului minim în mărime de cel puțin 5000 de lei”, a specificat liderul sindical.

Sindicaliștii au aflat din prima sursă despre cum CNSM conlucrează cu instituții precum Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Confederația Națională a Patronatului din Moldova,  Inspectoratul de Stat al Muncii, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Avocatul Poporului, Fundația  „Friedrich Ebert Stiftung”, organizații internaționale.

Sindicaliștii au aflat detalii despre semnarea Convenției cu privire la dezvoltarea  și promovarea  parteneriatului social, semnarea Memorandumului de Cooperare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, CNSM și Confederația Națională a Patronatului din Moldova ce vizează combaterea economiei informale în cadrul campaniei „Trecem pe alb”.

De asemenea, sindicaliștii de la URECOOP din Strășeni au participat la un seminar de instruire. În calitate de formator, Ana Moldovanu, consultant superior al departamentului protecție social-economică al CNSM, a prezentat informații despre modificările și noutățile în domeniul protecției social-economice și a răspuns la întrebările adresate de sindicaliști.

Participanții au subliniat că astfel de activități sunt extrem de utile și binevenite. Ei și-au exprimat speranța că astfel de întruniri vor fi organizate și în viitor.