IMG_4855

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit, vineri, 2 septembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat mai multe subiecte: propunerile de acordare a garanțiilor tinerilor specialiști la angajare în câmpul muncii în mediul rural, reglementarea activității piețelor și a activității în bază de patent, propunerile din partea partenerilor sociali la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea obiectivelor politicii fiscale și vamale pentru anul 2023.

În contextul necesității îmbunătățirii condițiilor de muncă, motivării și stimulării tinerilor specialiști, care își desfășoară activitatea în diverse ramuri ale economiei naționale, inclusiv în mediul rural, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a venit cu un șir de propuneri cu privire la garanțiile acordate tinerilor specialiști la angajare în câmpul muncii conform repartizării.

În legătură cu aceasta, sindicaliștii au prezentat următoarele propuneri:

  • Indexarea indemnizației unice la angajare, atât pentru cadrele didactice cât și pentru cadrele medicale și farmaceutice – cel puțin la rata inflației pentru perioada 2020- iunie 2022;
  • Indexarea (majorarea), inclusiv a sumelor deja alocate, pentru 30 kW de energie electrică a unui metru cub de lemne și a unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze (atât pentru cadrele didactice cât și pentru cadrele medicale și farmaceutice), ținând cont de creșterea tarifelor/prețurilor la resursele energetice;
  • Indexarea (majorarea) compensației pentru închirierea locuinței (atât pentru cadrele didactice cât și pentru cadrele medicale și farmaceutice) – cel puțin la rata inflației pentru perioada 2020-iunie 2022;
  • Extinderea facilităților acordate tinerilor specialiști pentru toate domeniile de activitate (cultură, serviciul public, asistență socială etc.) care pot fi angajați prin repartizare de către ministerele de profil;
  • Examinarea acordării unor astfel de facilități (cu scutirea de plata impozitelor, primei obligatorii de asistență medicală, contribuții de asigură sociale) și pentru tinerii specialiști angajați în sectorul real în mediu rural, inclusiv prin subvenționare parțială/totală din bugetul de stat.

De asemenea, sindicaliștii au venit cu propuneri concrete care vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023. Propunerile respective țin de asigurarea unei echități sociale cu privire la cotele de impozit, asigurarea dreptului organizațiilor sindicale și organizațiilor patronale de a beneficia de mecanismul desemnării procentuale, facilitățile impozabile acordate de angajator și sursele de venit neimpozabile, revenirea la scutirea tichetelor de masă de plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, propuneri legate de scutiri persoanele (acordate soției/soțului, pentru persoanele întreținute).

Totodată, propunerile date se referă la operarea mai multor modificări și completări la Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489/1999, Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, nr. 756/1999, Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, nr. 289/2004, Legea privind sistemul public de pensii, nr. 156/1998, Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți nr. 156/2019, modalitatea de înregistrare a unei organizații sindicale. Propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la politica fiscală și vamală pentru anul 2023 pot fi accesate aici.

În cadrul ședinței, sindicaliștii din educație au abordat problema deficitului de cadre didactice în Republica Moldova. Conform datelor statistice, pentru anul de studii 2022-2023, numărul de posturi didactice anunțate vacante în instituțiile de învățământ general constituie 2161. Pentru a îmbunătăți situația, sindicaliștii din educație au subliniat necesitatea identificării cât mai rapide a surselor financiare pentru majorarea salariilor în sistemul educațional.

Cei prezenți au pus în discuție chestiuni legate de revizuirea venitului lunar minim garantat și examinarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, în vederea indexării venitului minim garantat, proiectul calendarului de negocieri cu partenerii sociali a valorii salariului minim, care urmează a fi stabilit din anul 2023.

Amintim că, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective este un organ tripartit, autonom, de interes public al parteneriatului social, care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național.

Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 2 septembrie 2022 poate fi vizualizată aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale