301038576_421297880065598_4265009756497142587_n

La 26 august a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în cadrul căreia partenerii sociali au dezbătut pe marginea mai multor subiecte prioritare. Subiectele abordate au fost stabilite anterior de membrii Biroului executiv al CNCNC  la data de 19 august.

Părțile au discutat despre avantajele și dezavantajele ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 167/ 1988 privind securitatea și sănătatea în construcții, situația actuală în contextul promovării proiectului de lege privind Casa Socială a Constructorilor, opinia prezentată de experți ai Uniunii Europene și OIM privind acordarea sporurilor de compensare pentru munca în condiții nocive/nefavorabile.

Suplimentar, sindicaliștii au pus în discuție subiectul privind apărarea dreptului la întemeierea și afilierea în sindicat și aspecte legate de aplicarea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în scopul dobîndirii statutului de persoană juridică. Sindicaliștii susțin că în prezent se atestă o inechitate în această privință, iar acest fapt constituie un impediment esențial în realizarea dreptului constituțional al salariaților la întemeierea și afilierea în sindicat. Propunerile sindicatelor la acest capitol vor fi examinate ulterior.

Potrivit sindicaliștilor, cei care au venit cu propunerea privind ratificarea Convenției OIM nr. 167/ 1988, acesta se aplică tuturor activităților de construcții, stabilind prevederi generale pentru a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor pe șantierele de construcții. Reprezentanții CNSM au comunicat particularitățile Convenției respective și importanța respectării prevederilor incluse în ea. Membrii CNCNC au luat act de informațile expuse, dar s-a convenit asupra necesității efectuării unei analize suplimentare a Convenției date.

Cei prezenți, au dezbătut pe marginea chestiunii legate de proiectul Legii privind Casa Socială a Constructorilor, proiect asupra căruia insistă de mai mulți ani partenerii sociali din construcții pentru o mai bună protecție a salariaților din ramură. În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate viziunile despre proiect, mecanismul de funcționare, principalele atribuții ale Casei Sociale a Constructorilor, cheltuielile  legate  de  administrarea  și  gestionarea  Casei Sociale a Constructorilor. Partenerii sociali au convenit cu conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să fie elaborat în timpul apropiat un aviz la proiectul respectiv de lege.

În cadrul ședinței de astăzi a CNCNC, urmau să fie examinate și alte subiecte (propunerile sindicatelor de acordare a garanțiilor tinerilor specialiști în cîmpul muncii, reglementarea activității piețelor și activității în bază de patentă, revizuirea venitului lunar minim garantat, propunerile partenerilor sociali cu privire la politica fiscală și vamală pentru 2023), însă acestea vor fi examinate la următoarea ședință a CNCNC care se va desfășura la data de 2 septembrie.

Înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 26 august 2022 poate fi accesată online aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale