justitie-1920x1020-c-default

La data de 16 iunie 2022, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra controlului constituționalității articolului 3 alin. (2) din Legea nr. 1432 din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, a articolului 27 alin. (2) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a Hotărârii Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și a Hotărârii Guvernului nr. 550 din 9 iulie 2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară, ca urmare a sesizării depuse de Dan Perciun, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În urma examinării sesizării, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Hotărârea Guvernului nr. 550 din 9 iulie 2014, pe motiv că cuantumul salariului minim pe întreaga țară (1000 de lei lunar) este mai mic decât minimul de existență a persoanei apte de muncă.

Hotărârea Curții se aplică începând cu data de 1 august 2022 și în cazul în care Guvernul nu va stabili cuantumului salariului minim pe țară în conformitate cu raționamentele expuse în respectiva hotărâre până la data de 1 august 2022, cuantumul salariului minim în întreaga țară va fi similar cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit conform punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 – de 3500 de lei.

Este necesar de menționat că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a expus pe marginea sesizării menționate și a susținut pe deplin demersul înaintat de deputatul Dan Perciun. Mai mult decât atât, sindicatele au reiterat că Republica Moldova, ratificând Carta Socială Europeană revizuită, și-a asumat asigurarea respectării dreptului lucrătorilor care stipulează că „Toți lucrătorii au dreptul la o salarizare echitabilă, care să le asigure lor, precum și familiilor lor, un nivel de trai satisfăcător”.

Astfel, Carta Socială Europeană stabilește că pentru a asigura un nivel de trai minim decent pentru lucrători și familiile lor, salariul minim net ar trebui să fie stabilit în mărime de 50-60% din salariul mediu pe economie.

Suplimentar, CNSM informează că la etapa actuală partenerii sociali examinează un proiect de lege care vizează stabilirea unui salariu minim unic pe țară. Propunerea sindicatelor, cât și a patronatelor, este de a stabili acest salariu prin negocieri colective. De asemenea, subiectul stabilirii unui nou salariu minim va fi discutat la ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 24 iunie 2022.

Departamentul protecție social-economică

Abonați-vă la canalul CNSM pe Telegram https://t.me/sindicatemd