CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

16 sindicaliști au primit certificate de absolvire a cursului ”Formare de formatori”

16.06.2017

IMG_1487!

Încă un grup de cursanți din cadrul centrelor sindicale național-ramurale și ai organizațiilor sindicale primare au primit certificate de absolvire a proiectului educațional „Formare de formatori”, lansat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Muncii, la 25 octombrie 2016.

Cursul a inclus 4 sesiuni, în total având 96 de ore de instruire. Obiectivul general al proiectului este de a forma și a dezvolta competențele necesare în vederea desfășurării activităților de formare sindicală, ce țin, în principiu, de organizarea cursurilor practice de instruire pentru activul sindical.

Astfel, până la finele proiectului, participanții au reușit să-și dezvolte abilitățile de formator; au învățat să pregătească, să efectueze, să evalueze și să promoveze activități de formare pe diferite domenii de activitate sindicală; au însușit cum să utilizeze o gamă variată de metode interactive de instruire și de implicare a auditoriului, dar și abilități de prezentare și comunicare în grup.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, pregătirea cadrelor sindicale este o prioritate pentru  CNSM. ”Mișcarea sindicală trebuie să fie modernizată și reprofilată, cu scopul de a îmbunătăți starea de lucruri în organizațiile sindicale de toate nivelurile, iar aceasta poate fi realizată doar de cadre bine pregătite, capabile să apere interesele membrilor de sindicat și să vină cu abordări educaționale inovative, de care să beneficieze întreaga mișcare sindicală.

La finele instruirii, participanții au prezentat proiecte individuale de formare sindicală, în care au abordat teme, precum managementul sindical, rolul tehnologiilor informaționale în activitatea sindicală, criteriile de activitate pentru parteneriatul social, rolul femeilor în societate, etc.

Lucrările au fost evaluate de o comisie de acordare a gradelor de calificare, formată din 6 membri – reprezentanți ai sindicatelor naționale și CNSM.

Departamentul mass-media și relații internaționale

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova